Szukaj

Profilaktyka w ujęciu integralnym | Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

800.00 zł

Profilaktyka w ujęciu integralnym to zebranie zasad wychowania w koncepcji edukacji spersonalizowanej jako podstawie tworzenia programu wychowawczego. Podczas szkolenia poruszone zostanie znaczenie relacji w profilaktyce, omówione czynniki ryzyka, czynniki chroniące, profilaktyka I- II- i III-ciorzędowa.

Prowadzący opowie o zasadach planowania profilaktyki w klasie i szkole, rekomendowane programach oraz sposobach reagowania na zachowania ryzykowne – dobre i złe praktyki w świetle personalizmu.

Pakiet ze szkoleniem lustrzanym polega na przeprowadzeniu wykładu na ten sam temat dla rodziców. Jego celem jest zbudowanie spójności w podejściu do tematu profilaktyki wśród całej społeczności szkolnej.

FormułaTerminMiejsceFormuła szkolenia
sesja dwugodzinna stacjonarna/
pakiet ze szkoleniem lustrzanym
Do uzgodnieniaDo uzgodnieniaSzkolenie dla Rady Pedagogicznej

Prowadzący


Magdalena Leczkowska - pedagog szkolny i nauczyciel chemii, absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej z andragogiką oraz studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, laureatka III edycji konkursu "Nauczyciel - mediator" im. Joanny Kubiak.

Cena dotyczy udziału całej rady pedagogicznej w szkoleniu.

Opłata nie obejmuje kosztu dojazdu trenera.

Maksymalna liczebność grupy - 35 osób.