Szukaj

NOWOŚĆ! Edukacja spersonalizowana i zróżnicowana

38.00 zł

O książce

"Edukacja spersonalizowana i zróżnicowana" to wyjątkowa książka na edukacyjnym rynku wydawniczym! Autor zdecydował się na publikację ukazującą klarownie, a jednocześnie syntetycznie model edukacji spersonalizowanej, wracając do myśli twórcy tego ważnego nurtu edukacyjnego. W drugiej części książki pokazana jest edukacja zróżnicowana ze względu na płeć jako ta forma organizacji szkoły, która jest w sposób szczególny spójna z edukacją spersonalizowaną i ułatwia realizację założonego celu. Całość publikacji ubogacają liczne odniesienia do aktualnych badań naukowych. Książkę polecamy nie tylko nauczycielom i dyrektorom placówek edukacyjnych, ale również rodzicom!

Autor:

Jaume Camps Bansell - doktor nauk pedagogicznych na Uniwersytecie Katalonii w Barcelonie. Wykłada Teorię Edukacji i Instytucje Edukacyjne oraz Psychologię Społeczną na Wydziale Edukacji. Jego badania naukowe skupione są wokół zagadnień związanych z płcią w edukacji, jak również wokół idei szkoły i jej ewolucji. Jest członkiem Grupo de Investigacion en Parentalidad, Igualidad y Conlilacion (grupy badawczej zajmujacej się zagadnieniami rodzicielstwa, równości i łączenia pracy zawodowej z życiem osobistym). Jest również założycielem platformy Foro de Eduction Diferencida (forum edukacji zróżnicowanej).